Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke. 5.Mos. 31,6.Vær frimodig og stærk, vær ikke bange og bliv ikke forfærdet, for Herren, din Gud er med dig. Josva 1,9Herre, husk din barmhjertighed og trofasthed, som har været til fra evighed. Sl.25,6Hvad gør du hvis en elev griner til kammeraterne midt under en bøn? Herren er god og retskaffen, derfor belærer han syndere om vejen. Sl.25,8Stol altid på Herren, for Herren er en evig klippe. Es.26,4De, der håber på Herren, får nye kræfter. Es. 40,31Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Es.41,10For jeg lever, og I skal leve. Joh. 14,19Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer. Joh. 14,27Jesus siger: "Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i min kærlighed. Joh.15,9.Større kærlighed har ingen, end den at sætte livet til for sine venner. Joh.15,13Skilt fra mig kan I slet intet gøre. Joh. 15,5Bliv i min kærlighed. Joh. 15,9Alting hos jer skal ske i kærlighed. 1.Kor. 16,14Af mørke skal lys skinne frem. 2.Kor. 4,6For vi lever i tro, ikke i det som kan ses. 2.Kor. 5,7Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed. 2.Kor. 12,9Så lad os da gøre godt mod alle, så længe det er tid. Gal. 6,10Glæd jer altid i Herren. Fil. 4,4Alt formår jeg i Ham, der giver mig kraft. Fil.4,13.
Byt til