Konfirmandtest

Testen der afgør om du er klar til at blive konfirmeret
Du bør have mindst 10 rigtige svar!!

  

1. Hvilken person kan man finde i det gamle testamente?
2. Hvad er det vigtigste ved dåb?
3. Hvad indgår i bønnen Fadervor?
4. Hvem var kritisk overfor Jesus?
5. I Jesu discipelflok var der en, der hed:
6. Hvilket symbol bruges i kristendommen?
7. Hvad er nadveren?
8. I treenigheden indgår:
9. Til hvem skrev Paulus et brev?
10. I alle kirker kan man finde:
11. En præsts vigtigste opgave er:
12. I hvilket evangelium fortælles om Jesu opstandelse?
13. Hvilken salme kunne man bruge i påsken?

Testen virker kun hvis du svare på alle spørgsmål.

Testen virker kun hvis du svare på alle spørgsmål.

Testen virker kun hvis du svare på alle spørgsmål.

Testen virker kun hvis du svare på alle spørgsmål.

Testen virker kun hvis du svare på alle spørgsmål.

Testen virker kun hvis du svare på alle spørgsmål.

Testen virker kun hvis du svare på alle spørgsmål.

Testen virker kun hvis du svare på alle spørgsmål.

Testen virker kun hvis du svare på alle spørgsmål.

Testen virker kun hvis du svare på alle spørgsmål.

Luk

Testen der afgør om du er klar til at blive konfirmeret