Menneskesønnen

Tip 13 rigtige kapitel 10-12

  

1. Jesus brækker brødet over og siger, at det er
2. Jesus siger, at vinen er
3. Disciplen skal spise brødet og drikke vinen for at
4. Jesus siger, at han er
5. Jesus kalder Gud for sin far og siger, at Gud er
6. En af disciplene siger, at han aldrig vil svigte Jesus. Det er
7. Jesus bliver korsfæstet. Hvem er det, der vil af med ham?
8. Det sidste Jesus siger, da han hænger på korset er:
9. Da Jesus dør, sker der noget med forhænget i templet. Det
10. Jesus bliver begravet i en gravhule. Den tilhører en rig mand, der hedder
11. Tre kvinder går ud til graven for at salve Jesu lig. Da de kommer frem, er der kun en engel i gravhulen. Han siger, at
12. Disciplene møder Jesus ved Genesaret sø i Galilæa. De genkender Jesus, fordi han hjælper dem med at
13. Gud vil sende en anden vejleder i stedet for Jesus. Det er