Konfirmandtest

Testen der afgør om du er klar til at blive konfirmeret
Du bør have mindst 10 rigtige svar!!

  

1. Hvilken person kan man finde i det gamle testamente?
2. Hvad er det vigtigste ved dåb?
3. Hvad indgår i bønnen Fadervor?
4. Hvem var kritisk overfor Jesus?
5. I Jesu discipelflok var der en, der hed:
6. Hvilket symbol bruges i kristendommen?
7. Hvad er nadveren?
8. I treenigheden indgår:
9. Til hvem skrev Paulus et brev?
10. I alle kirker kan man finde:
11. En præsts vigtigste opgave er:
12. I hvilket evangelium fortælles om Jesu opstandelse?
13. Hvilken salme kunne man bruge i påsken?