Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. <br>1 Mos 1,31Godhed,Verden,GudHerre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig.<br> 1 Mos 32,27Velsignelse,Tryghed,HjælpHerren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke. <br> 5 Mos 31,6Velsignelse,GudVær frimodig og stærk, vær ikke bange og bliv ikke forfærdet, for Herren, din Gud er med dig. <br> Josva 1,9Tryghed,Fred,Tro/Tvivl,HjælpHerre, husk din barmhjertighed og trofasthed, som har været til fra evighed. <br>Sl 25,6Godhed,Trofasthed,Mennesket,GudHerren er god og retskaffen, derfor belærer han syndere om vejen. <br>Sl 25,8Trofasthed,Hjælp,GudStol altid på Herren, for Herren er en evig klippe. <br>Es 26,4Trofasthed,Tryghed,Tro/Tvivl,Gud,LivsrådDe, der håber på Herren, får nye kræfter. <br>Es 40,31Tryghed,Hjælp,GudFrygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud. <br>Es 41,10Tryghed,Fred,Hjælp,GudFrygt ikke, for jeg har løskøbt dig, jeg kalder dig ved navn, du er min. <br>Es 43,1Tryghed,LivsrådGud er vor tilflugt og styrke, altid at finde som hjælp i trængsler.<br> Sl 46,2Tryghed,Hjælp,GudSe, Gud Herren er min hjælper, hvem vil dømme mig skyldig? <br>Es 50,9Godhed,Trofasthed,Tryghed,FredFor bjergene kan rokkes og højene vakle, men min troskab mod dig rokkes ikke, og min fredspagt vakler ikke, siger Herren, der viser dig barmhjertighed. <br>Es 54,10Trofasthed,Fred,GudSøg Herren, når han er at finde, kald på ham, når han er nær. <br>Es 55,6Gud,LivsrådHerre, du er mit skjold, min ære, den der løfter mit hoved. <br>Sl 3,4Håb,Hjælp,GudHerren er min hyrde, jeg lider ingen nød. <br>Sl 23,1Tryghed,GudHerre, husk din barmhjertighed og trofasthed, som har været til fra evighed.<br>Sl 25,6Trofasthed,GudHerren er mit lys og min frelse, hvem skal jeg da frygte? Herren er værn for mit liv, hvem skal jeg da være bange for? <br>Sl 27,1Tryghed,Gud,FrihedHerren, min styrke, mit skjold, på ham stoler mit hjerte! Da jeg fik hjælp, jublede mit hjerte. Jeg takker Ham med sang.<br>Sl 28,7Tryghed,Hjælp,GudHos dig er livets kilde. I dit lys ser vi lyset. <br>Sl 36,10Håb,GudStol på Herren, og gør det gode. <br>Sl 37,3Godhed,Trofasthed,GudOvergiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind. <br>Sl 37,5Hjælp,Gud,LivsrådRåb til mig på mig på nødens dag, så vil jeg udfri dig, og du skal ære mig. <br>Sl 50 15Hjælp,LivsrådKun hos Gud finder min sjæl ro, for mit håb kommer fra ham. Kun han er min klippe og min frelse, min borg, så jeg ikke vakler. <br>Sl 62,6-7Tryghed,Fred,GudLovet være Herren dag efter dag, Gud bærer os, han er vor frelse! <br>Sl 68,20Tryghed,GudMen Herrens troskab varer fra evighed og til evighed mod dem, der frygter ham, og hans retfærdighed mod børnenes børn. <br>Sl 103,17Trofasthed,GudSom en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham. <br>Sl 103,13Hjælp,GudGud husker evigt på sin pagt, i tusinde slægtled det løfte, han gav. <br>Sl 105,8Trofasthed,GudHimlen er Herrens himmel, men jorden gav han til menneskenes børn. <br>Sl 105,16Verden,Mennesket,GudLykkelig hver den, der frygter Herren og vandrer ad hans veje. <br>Sl 128,1Gud,LivsrådJesus siger: "Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund." <br>Sl 128,1Mennesket,Gud,LivsrådSalige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. <br>Matt 5,7Godhed,MennesketSalige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. <br>Matt 5,8Godhed,Mennesket,GudSalige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. <br>Matt 5,9Fred,GudI er jordens salt. <br>Matt 5,13Verden,MennesketI er verdens lys. <br>Matt 5,14Verden,MennesketHvor din skat er, der vil også dit hjerte være. <br>Matt 6,21Mennesket,LivsrådSøg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. <br>Matt 6,33Gud,LivsrådBed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. <br>Matt 7,7Tryghed,Hjælp,LivsrådJesus siger: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. <br>Matt 7,12Godhed,Mennesket,LivsrådVær frimodig, søn. Dine synder tilgives dig. <br>Matt 9,2Fred,Mennesket,LivsrådFrygt derfor ikke, I er mere værd end mange spurve. <br>Matt 10,31Tryghed,Mennesket,LivsrådI det samme talte Jesus til dem og sagde: "Vær frimodige, det er mig, frygt ikke!" <br>Matt 14,27Fred,Hjælp,LivsrådJesus siger: Du skal elske din næste som dig selv. <br>Matt 22,39Godhed,LivsrådFrygt ikke, tro kun. <br>Mark 5,36Tro/Tvivl,LivsrådBevar saltet i jer selv, og hold fred med hinanden. <br>Mark 9,50Fred,LivsrådSom I vil, at mennesker skal gøre mod jer, sådan skal I gøre mod dem. <br>Luk 6,31Godhed,LivsrådTilgiv, så skal I få tilgivelse. <br>Luk 6,37Mennesket,LivsrådSalige er de, som hører Guds ord og bevarer det. <br>Luk 11,28Tro/Tvivl,LivsrådSandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. <br>Luk 18,17Tro/Tvivl,Gud,LivsrådOg lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. <br>Joh 1,5Tryghed,HåbMen alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. <br>Joh 1,12Tro/Tvivl,MennesketSåledes elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. <br>Joh 3,16Tro/Tvivl,Verden,GudGud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. <br>Joh 3,17Verden,GudSandelig, sandelig siger jeg jer: den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, han har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået fra døden til livet. <br>Joh 5,24Tro/Tvivl,FrihedJesus siger: "Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste." <br>Joh 6,35Tryghed,Hjælp,LivsrådAlt, hvad Faderen giver mig, skal komme til mig, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. <br>Joh 6,37Trofasthed,Tro/Tvivl,GudHerre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. <br>Joh 6,68Tryghed,GudJesus siger: "Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys." <br>Joh 8,12Håb,Verden,LivsrådJesus siger: Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. <br>Joh 10,11Godhed,Tryghed,HjælpJesus siger: "Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt." <br>Joh 10,27Tryghed,MennesketIngen kan rive noget ud af min Faders hånd, siger Jesus. <br> Joh 10 29bTryghed,GudJeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør.  <br>Joh 11,25Tryghed,Håb,Tro/TvivlJesus siger: Som et lys er jeg kommet til verden, for at enhver, som tror på mig, ikke skal blive i mørket. <br>Joh 12,46Håb,Hjælp,VerdenEt nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. <br>Joh 13,34Godhed,Mennesket,LivsrådSom jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. <br>Joh 13,34Godhed,Mennesket,LivsrådJesus siger: Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! <br>Joh 14,1Håb,Tro/Tvivl,GudJeg er vejen og sandheden og livet. <br>Joh 14,6Tryghed,Tro/Tvivl,LivsrådFor jeg lever, og I skal leve. <br>Joh 14,19Tryghed,HjælpDen, der elsker mig, skal elskes af min fader, også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. <br>Joh 14,21Tro/Tvivl,GudFred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer. <br>Joh 14,27FredJesus siger: "Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i min kærlighed". <br>Joh 15,9Trofasthed,Tryghed,Gud,LivsrådStørre kærlighed har ingen, end den at sætte livet til for sine venner. <br>Joh 15,13Godhed,Hjælp,MennesketSkilt fra mig kan I slet intet gøre. <br>Joh 15,5Hjælp,FrihedBliv i min kærlighed. <br>Joh 15,9Godhed,Tryghed,Tro/TvivlDette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. <br>Joh 15,12Godhed,Trofasthed,LivsrådDette byder jeg jer, at I skal elske hinanden. <br>Joh 15,17Godhed,Mennesket,LivsrådJesus siger: "Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer". <br>Joh 15,16Tryghed,Mennesket,GudIngen skal tage jeres glæde fra jer. <br>Joh 16,22Godhed,Fred,VerdenDette har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. <br>Joh 16,33Fred,Tro/TvivlSalige er de, som ikke har set, og dog tror. <br>Joh 20,29Tro/Tvivl,Verden,LivsrådMan bør adlyde Gud mere end mennesker, siger apostelen. <br>Apg 5,29Mennesket,Gud,LivsrådDet er saligere at give end at få, siger apostelen. <br>Apg 20,35Godhed,Hjælp,LivsrådÅnden selv vidner sammen med vores Ånd, om at vi er Guds børn. <br>Rom 8,16Tryghed,Fred,MennesketVi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. <br>Rom 8,28Godhed,Hjælp,Gud,LivsrådEr Gud for os, hvem kan da være imod os? <br>Rom 8,31Tryghed,Hjælp,LivsrådHvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig! <br>Rom 8,33Tro/Tvivl,GudIntet kan skille os fra Guds kærlighed Kristus Jesus, vor Herre. <br>Rom 8,38Tryghed,Gud,FrihedEnhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. <br>Rom 10,13Tryghed,Hjælp,Gud,LivsrådSine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke. <br>Rom, 11,29Trofasthed,GudLad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. <br>Rom 12,21Godhed,LivsrådFor ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv; for når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. Hvad enten vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren. <br>Rom 14,7-8Tryghed,Gud,FrihedMed én Ånd blev vi alle døbte til at være ét legeme. <br>1 Kor 12,13Verden,MennesketHold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. <br>Rom 12,18Godhed,Fred,LivsrådVi elsker, fordi han elskede os først. <br> 1 Johs 4,19Trofasthed,Håb,Gud