Om kateket.dk

Kateket er, hvad det hedder: En, der hjælper med undervisningen i kirken.

Samtidig er det en hjemmeside/et app-lignende redskab til hjælp i konfirmationsforberedelsen.

Siden er udarbejdet af Konfirmandcenteret som er en del af Folkekirkens uddannelse og Videnscenter.

Henvendelse om materialet til:

Finn Andsbjerg Larsen
Konfirmandcenteret
Email: post@konfirmandcenter.dk
Tlf: 4046 1208